Call for papers pro 2. číslo Ročenky (podzimní dopis předsedy Společnosti)

25.11.2010 13:36

Vážené členky a vážení členové Společnosti,

Když se mě v těchto pošmourných, šedivých dnech někdo zeptá, co je nového, zpravidla odpovím takto: le Beaujolais Nouveau est arrivé ! Skutečně, jako každý rok, třetí čtvrtek v měsíci listopadu se otevírá a začíná ochutnávat mladé víno z této oblasti. Znalci domácích vín z Moravy a Čech by jistě mohli namítnout, že ještě o týden dříve, a to 11. listopadu se začíná prodávat a pít Svatomartinské víno. Ano, v obou případech jde o radostný okamžik, kdy se ochutnává nové víno z letošní sklizně, svěží, voňavé, ovocné.

Na podzim 2010 ovšem pro členy ČSMP není jedinou radostnou událostí mladé víno (ať už z domácích vinohradů nebo z oblasti Beaujolais), ale také nová publikace, kterou se podařilo v gesci, pod hlavičkou a na náklady Společnosti připravit a vydat.

Dlouho zamýšlená, plánová, pečlivě připravovaná a nakonec v závěru měsíce září 2010 vydaná Česká ročenka mezinárodního práva. Nová ročenka České společnosti pro mezinárodní právo, vydaná plně v anglickém jazyce a zaměřená, jak tomu u zahraničních publikací tohoto typu bývá, především na příspěvky z mezinárodního práva veřejného. Výbor Společnosti a redakční rada Ročenky tak splnily slib, který již dávno veřejně deklarovaly.

Příznivé ohlasy ze strany domácí i zahraniční odborné veřejnosti nás vedou k tomu, abychom již nyní začali pracovat na přípravě druhého čísla Ročenky. Podle našeho názoru u vědeckých publikací vydávaných vědeckou společností při Akademii věd ČR vždy šlo a i nadále musí jít nikoliv o formu (název), ale především o kvalitní obsah. Vždyť také v akademické oblasti platí: podle ovoce poznáte je…

Abychom však příští podzim mohli sklízet kvalitní hrozny, je třeba již teď začít pracovat. Proto vyhlašujeme výzvu k podávání příspěvků pro Ročenku 2011.

Ročenka ČSMP bude po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena i nadále zejm. na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného, ale bude otevřena i příspěvkům ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo).

Termín pro odevzdání příspěvků je určen na 31. března 2011 (čtvrtek).

Doporučený rozsah příspěvků v angličtině je 10-15 str., včetně resumé (v jiném jazyce, např. češtině), doporučený styl OSCOLA, písmo Times New Roman, řádkování 1,5. Redakční rada zajistí jazykovou korekturu a recenzní řízení pro články nabídnuté do Ročenky.

Přijímáme nejen vědecké články ve výše uvedeném rozsahu, ale také kratší informace, recenze a příspěvky do rubriky Česká praxe mezinárodního práva.

Informace o Ročence a dalších zajímavých publikacích, konferencích a dalších akcích ČSMP budou i nadále uveřejňovány na těchto stránkách Společnosti. Doufám, že zachováte přízeň naší Společnosti a naší Ročence.

I v těchto chladných podzimních dnech Vám příjemné chvíle s naší Ročenkou a hodně inspirace a tvůrčích nápadů v oblasti mezinárodního práva přeje

Pavel Šturma
předseda ČSMP-CSIL

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo