CALL FOR PAPERS: 150 let mezinárodního humanitárního práva

18.09.2014 08:44

Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE) při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovoluje pozvat na konferenci 150 let mezinárodního humanitárního práva, která se uskuteční dne 7. listopadu 2014 v budově PF UK v Praze. Akce se koná u příležitosti letošního 150. výročí přijetí první Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných příslušníků ozbrojených sil v poli (1864) a loňského 150. výročí založení Mezinárodního výboru Červeného kříže (1863). 

Cílem konference je zamyslet se nad tím, jak se mezinárodní humanitární právo za 150 let své existence postupně měnilo a přizpůsobovalo novým podobám ozbrojených konfliktů a nakolik byly tyto změny dostatečné.

Návrhy příspěvků se stručným abstraktem (maximálně jedna stránka) zasílejte do 19. října 2014 na
e-mail bilkova@prf.

Text příspěvků není třeba odevzdat před konáním konference. Výstupem konference bude kolektivní monografie vydaná z prostředků projektu UNCE.

Více informací s programem konference naleznete zde.

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo