Zleva: Velvyslanec ČR ve Slovinsku doc. Ing. Petr Voznica, CSc., prorektoři UK prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. a prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. a děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D

Zleva: Velvyslanec ČR ve Slovinsku doc. Ing. Petr Voznica, CSc., prorektoři UK prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. a prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. a děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D
Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2023, Česká společnost pro mezinárodní právo