Akce

Pozvánka na setkání s diskusí „Commercial Litigation After Brexit: the view from London " (24.10.2018 od 17:30, Praha)

03.10.2018 19:26

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK si Vás dovolují pozvat na přednášku s diskusí na téma:

Commercial Litigation After Brexit: the view from London

Přednáší:                                Prof. Richard Fentiman           

                                                Professor of Private International Law 
                                                University of Cambridge 

Přednášku moderuje:                   Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.                                                                                              

Přednáška se koná ve středu 24. října 2018 od 17:30 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, I. poschodí. 


Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                 Doc. JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                      předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva

>>

Pozvánka na XI. Slovensko-české mezinárodně-právní symposium

11.09.2018 15:40

Slovenská společnost pro mezinárodní právo při SAV si Vás dovoluje pozvat na XI. Slovensko-české mezinárodněprávní sympozium s názvem "1918-2018: medzinárodné právo v dejinách Československa", které se koná 12. – 14. října 2018 v Lázních Nimnica.

Jedenáctý ročník Slovensko-českého mezinárodně právního sympozia je opět zorganizovaný ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt byl podpořen též Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. 

Při příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky je zájmem ohlédnout se zpět dějinami a připomenout si významné historické milníky, které formovali státnost a definovali politiku Československa z pohledu mezinárodního práva. Rovněž je cílem pozastavit se nad příspěvkem Československa, jeho vědy a praxe k rozvoji mezinárodního práva.

Letošní sympózium rozdělené do osmi pracovních bloků během tří dnů, vytvoří dostatečný prostor pro pestré tématické rozvržení programu.

S dějinami Československa  jsou přirozeně spojené víceré oblasti mezinárodního práva, jako například problematika vzniku států, zániku států nebo různé aspekty sukcese států. Turbulentní dějiny společného státu vytvářejí příležitost k zamyšlení se, na pozadí historických událostí, i nad některými aktuálními otázkami, jakými jsou agrese, zodpovědnost států, právní aspekty mezinárodní bezpečnosti nebo zločiny podle mezinárodního práva. Důležitým elementem bude i zhodnocení příspěvku českých a slovenských internacionalistů k rozvoji medzinárodného práva.

V rámci této akce bude už tradičně vytvořen prostor i na výměnu praktických zkušeností, pohledů a názorů k aktuálním otázkám a problémům praxe mezinárodního práva.

Ze setkání a jednotlivých příspěvků se vydá recenzovaná publikace.

Účastnický poplatek je 70,- eur. 

V rámci poplatku je zajištěno ubytování, stravování a občerstvení. 

Účastnický poplatek je možné uhradit na místě v hotovosti nebo předem převodem na účet SSMP vedený ve Slovenské spořitelně:

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084
BIC: GIBASKBX
Variabilní symbol: 1122
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

Registrace na sympozium na: https://goo.gl/forms/kKLxKNLVKfJ4Lrli2  pokud možno do 25. 9. 2018.

Případné otázky na email: office@ssmp-ssil.org

Info také na: https://www.ssmp-ssil.org

 

Předběžný program:

 

Pátek 12. října 2018

 • 12.00 h                Příchod účastníků, ubytování
 • 13.00 h                Oběd a slavnostní zahájení
 • 15.00 h – 17.00 h  Blok I
 • 17.15 h – 19.00 h  Blok II
 • 19.30 h                Neformální večeře – společenský program


Sobota 13. října 2018

 • 8.00 h                   Snídaně 
 • 9.00 h – 10.45 h     Blok III
 • 11.00 h – 12.30 h   Blok IV
 • 13.00 h                 Oběd
 • 15.00 h – 17.00 h  Blok V

  17.15 h – 19.00 h  Blok VI
 • 19.30 h                Neformální večeře – společenský program


Neděle 14. října 2018
 

 • 8.00 h                   Snídaně 
 • 9.00 h – 10.45 h     Blok VII

  11.00 h – 12.30 h   Blok VIII
 • 13.00 h                 Oběd a ukončení sympózia
>>

Záznamy: 1 - 2 ze 80

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

2013 Young Professionals Programme at the United Nations

17.06.2013 08:36
The United Nations is looking for highly qualified candidates who are ready to launch a professional career as an international civil servant. The young professionals programme (YPP) is a recruitment initiative that brings new talent to the United Nations through an annual entrance...
>>
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 8 (rok 2017) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2018, Česká společnost pro mezinárodní právo