Akce

Pozvánka na setkání s diskusí „Commercial Litigation After Brexit: the view from London " (24.10.2018 od 17:30, Praha)

03.10.2018 19:26

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK si Vás dovolují pozvat na přednášku s diskusí na téma:

Commercial Litigation After Brexit: the view from London

Přednáší:                                Prof. Richard Fentiman           

                                                Professor of Private International Law 
                                                University of Cambridge 

Přednášku moderuje:                   Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.                                                                                              

Přednáška se koná ve středu 24. října 2018 od 17:30 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, I. poschodí. 


Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                 Doc. JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                      předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva

>>

Pozvánka na XI. Slovensko-české mezinárodně-právní symposium

11.09.2018 15:40

Slovenská společnost pro mezinárodní právo při SAV si Vás dovoluje pozvat na XI. Slovensko-české mezinárodněprávní sympozium s názvem "1918-2018: medzinárodné právo v dejinách Československa", které se koná 12. – 14. října 2018 v Lázních Nimnica.

Jedenáctý ročník Slovensko-českého mezinárodně právního sympozia je opět zorganizovaný ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt byl podpořen též Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. 

Při příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky je zájmem ohlédnout se zpět dějinami a připomenout si významné historické milníky, které formovali státnost a definovali politiku Československa z pohledu mezinárodního práva. Rovněž je cílem pozastavit se nad příspěvkem Československa, jeho vědy a praxe k rozvoji mezinárodního práva.

Letošní sympózium rozdělené do osmi pracovních bloků během tří dnů, vytvoří dostatečný prostor pro pestré tématické rozvržení programu.

S dějinami Československa  jsou přirozeně spojené víceré oblasti mezinárodního práva, jako například problematika vzniku států, zániku států nebo různé aspekty sukcese států. Turbulentní dějiny společného státu vytvářejí příležitost k zamyšlení se, na pozadí historických událostí, i nad některými aktuálními otázkami, jakými jsou agrese, zodpovědnost států, právní aspekty mezinárodní bezpečnosti nebo zločiny podle mezinárodního práva. Důležitým elementem bude i zhodnocení příspěvku českých a slovenských internacionalistů k rozvoji medzinárodného práva.

V rámci této akce bude už tradičně vytvořen prostor i na výměnu praktických zkušeností, pohledů a názorů k aktuálním otázkám a problémům praxe mezinárodního práva.

Ze setkání a jednotlivých příspěvků se vydá recenzovaná publikace.

Účastnický poplatek je 70,- eur. 

V rámci poplatku je zajištěno ubytování, stravování a občerstvení. 

Účastnický poplatek je možné uhradit na místě v hotovosti nebo předem převodem na účet SSMP vedený ve Slovenské spořitelně:

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084
BIC: GIBASKBX
Variabilní symbol: 1122
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

Registrace na sympozium na: https://goo.gl/forms/kKLxKNLVKfJ4Lrli2  pokud možno do 25. 9. 2018.

Případné otázky na email: office@ssmp-ssil.org

Info také na: https://www.ssmp-ssil.org

 

Předběžný program:

 

Pátek 12. října 2018

 • 12.00 h                Příchod účastníků, ubytování
 • 13.00 h                Oběd a slavnostní zahájení
 • 15.00 h – 17.00 h  Blok I
 • 17.15 h – 19.00 h  Blok II
 • 19.30 h                Neformální večeře – společenský program


Sobota 13. října 2018

 • 8.00 h                   Snídaně 
 • 9.00 h – 10.45 h     Blok III
 • 11.00 h – 12.30 h   Blok IV
 • 13.00 h                 Oběd
 • 15.00 h – 17.00 h  Blok V

  17.15 h – 19.00 h  Blok VI
 • 19.30 h                Neformální večeře – společenský program


Neděle 14. října 2018
 

 • 8.00 h                   Snídaně 
 • 9.00 h – 10.45 h     Blok VII

  11.00 h – 12.30 h   Blok VIII
 • 13.00 h                 Oběd a ukončení sympózia
>>

Záznamy: 1 - 2 ze 80

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Call for papers for Volume 8 of the Czech Yearbook of Public & Private International Law (published by the Czech Society of International Law)

03.02.2017 15:49
The Czech Yearbook of Public & Private International Law is a scholarly publication of the Czech Society of International Law, acting in cooperation with the Czech Branch of the International Law Association. The first volume appeared in September 2010. Since 2014, the Czech Yearbook has been...
>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 8 (rok 2017) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2018, Česká společnost pro mezinárodní právo