Novinky

Zpráva z přednášky ČSMP na téma Mezinárodní trestní právo v praxi vnitrostátních soudů

08.04.2014 19:40
Další z řady přednášek pořádaných na půdě PF UK Českou společností pro mezinárodní právo se uskutečnila 17. března 2014 a týkala se problematiky mezinárodního práva trestního. Podtitul přednášky – Z Haagu do Sarajeva aneb stíhání válečných zločinů „na místě činu“ napovídá, že tématem byla aplikace...
>>

Zpráva z přednášky prof. V. Mozetiče (UNOESC - University of the West of Santa Catarina, Brazílie)

06.02.2014 17:56
Dne 15.1.2014 se konala v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáška prof. Vinícia Mozetiče z UNOESC - University of the West of Santa Catarina (Brazílie) na téma Human Rights from Latin American Perspective: Social Exclusion and Poverty.  Přednáška s hojnou účastí ...
>>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého je nově v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

04.02.2014 11:57
Vážené členky a vážení členové Společnosti, Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila dne 31. ledna 2014 aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení v roce 2014. V seznamu je nově uvedena i naše Ročenka CYIL. Tím se podařilo...
>>

Call for papers pro 5. číslo Ročenky (dopis předsedy Společnosti)

28.01.2014 17:56
Vážené členky a vážení členové Společnosti, po zahájení roku přednáškou konanou dne 15.1.2014, kde jsem pozdravil přítomné členy, bych rád nyní ještě jednou a všem členům ČSMP popřál, aby rok 2014 přinesl štěstí a zdraví, co se týče Vašeho života, a byl také úspěšný ve Vaší práci, studiu, výzkumu...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stálá výstava o hlubokomořském výzkumu nerostných surovin na mořském dně www.sykorice-morskesuroviny.cz
 

Vyhledávání

© 2009 - 2013, Česká společnost pro mezinárodní právo

Eshop Webnode