Akce

Pozvánka na Valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo (středa 3. 3. 2010 v 16:00 hodin, PF UK Praha)

25.02.2010 11:58

Vážení členové společnosti,

Valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo se uskuteční dne 3. 3. 2010 v 16:00 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v místnosti č. 38 (přízemí).

Program Valného shromáždění:
1) Zpráva o činnosti společnosti v roce 2009
2) Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2009
3) Změna stanov
4) Různé
 

Vzhledem k tomu, že činnost společnosti je z velké části financována členskými příspěvky, dovolujeme si Vás
i v letošním roce požádat o jejich úhradu ve výši 300 Kč (150,- Kč studenti). Úhradu je možno provést osobně na Valném shromáždění, přiloženou složenkou nebo převodem na bankovní účet ČSMP u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1937706349/0800.

Při platbě na bankovní účet uveďte prosím variabilní symbol. Vzhledem k novým aktivitám Společnosti, zejm. přípravě České ročenky mezinárodního práva, připomínáme možnost podpořit ČSMP i nad rámec členského příspěvku, a to sponzorským darem určeným na podporu vědy a vzdělání v oblasti mezinárodního práva (daňově uznatelná položka).

Děkujeme a těšíme se na shledanou při akcích Společnosti, které svým aktivním přístupem a finanční podporou umožníte i v tomto roce pořádat.
 

Prof. JUDr. P. Šturma, DrSc.  JUDr. PhDr. V. Bílková, PhD., E.MA    JUDr. Ing. Z. Trávníčková, PhD.   

   předseda ČSMP-CSIL              vědecká tajemnice                            hospodářka ČSMP-CSIL

>>

Záznamy: 70 - 70 ze 75

<< 68 | 69 | 70 | 71 | 72 >>

Novinky

Vyšel Bulletin ČSMP č. 1-2/2017

06.07.2017 21:52

Přejeme příjemné čtení.

>>

Záznamy: 1 - 1 ze 69

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Call for papers for Volume 8 of the Czech Yearbook of Public & Private International Law (published by the Czech Society of International Law)

03.02.2017 15:49
The Czech Yearbook of Public & Private International Law is a scholarly publication of the Czech Society of International Law, acting in cooperation with the Czech Branch of the International Law Association. The first volume appeared in September 2010. Since 2014, the Czech Yearbook has been...
>>

Záznamy: 1 - 1 ze 16

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 7 (rok 2016) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2017, Česká společnost pro mezinárodní právo