Novinky

Vyšel Bulletin ČSMP č. 1-2/2017

06.07.2017 21:52

Přejeme příjemné čtení.

>>

Záznamy: 1 - 1 ze 69

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce

Mezinárodní konference k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží (24.3.2017, Praha)

20.03.2017 11:00

United Nations |Informační centrum OSN v Praze

Informace pro média
 

V pátek 24. března 2017 se v Praze koná velká mezinárodní konference, kterou společně organizují Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) a Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL).

Odborná akce proběhne v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti stažení výhrady České republiky k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a výhrady k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Cílem konference je seznámit odbornou i laickou veřejnost s těmito významnými úmluvami OSN a otevřít diskusi o jejich aplikaci a jednotné interpretaci.

Konference je určena především soudcům, pracovníkům společností zapojených do mezinárodního obchodu, právníkům, akademikům, zástupcům státní správy a studentům práv.

Bude probíhat v angličtině a vystoupí na ní řada významných odborníků, např. profesor Ulrich Schroeter z Univerizity v Basileji nebo dr. Francesco Cortesi, soudce Nejvyššího soudu Itálie.

S prof. Schroeterem a dr. Cortesim je možné domluvit rozhovor.

Kontakty:

 • Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN v České republice,
  broza@un.org, tel. 724 020 611
 • Timothy Lemay, Principal Legal Officer, UNCITRAL Secretariat,
  timothy.lemay@uncitral.org, tel. +43 1 26060 4060

Další informace a program konference na stránkách MPO: bit.ly/2kVs0HQ

Česká republika je stranou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvy o promlčení při mezinárodní koupi zboží od 1. ledna 1993. K těmto dvěma důležitým úmluvám UNCITRAL přistoupilo 85, resp. 30 států.

Smyslem úmluvy CISG je vytvořit moderní, jednotný a spravedlivý systém pro uzavírání smluv o mezinárodní koupi zboží. CIGS významným způsobem přispívá k nastolení jistoty v obchodních transakcích a ke snížení transakčních nákladů.

CISG je považována za jednu z hlavních úmluv mezinárodního obchodního práva a je žádoucí, aby došla univerzálního přijetí. Pečlivě dbá na nastolení rovnováhy mezi zájmy kupujících a prodávajících a podnítila reformy smluvního práva na úrovni států. Přijetím CISG vznikla moderní, jednotná legislativa pro mezinárodní koupi zboží, platná pro každý případ uzavírání smluv o koupi zboží mezi subjekty s místem podnikání ve smluvních státech.

Pro smluvní státy nemá přistoupení k CISG žádné finanční dopady. Na národní úrovni nevyžaduje její uplatňování žádnou specializovanou instituci a nevyplývá z ní povinnost předkládat zprávy.

Úmluva o promlčení stanoví jednotná pravidla platná pro období, během něhož jedna smluvní strana smlouvy o mezinárodní koupi zboží musí zahájit právní kroky proti druhé s cílem uplatnit nárok vyplývající ze smlouvy nebo vztahující se k jejímu porušení, ukončení nebo platnosti. Dodává tak jasnost a předvídatelnost pro rozhodování o nároku.

CISG ani Úmluva o promlčení nemají žádný vliv na čistě domácí obchodní smlouvy, které se řídí národní legislativou. 

Obě tyto úmluvy umožňují státům deponovat výhrady. 

Učinilo tak Československo, když je přijalo, a výhradu potvrdily i Česká a Slovenská republika jako nástupnické státy. Týká se toho, že se úmluvy nevztahují na případy, které se řídí mezinárodním právem soukromým.

Sekretariát UNCITRAL v souladu s mezinárodními doporučeními požádal státy, které deponovaly výhrady k těmto dvěma úmluvám, aby je přehodnotily a zvážily jejich stažení v případě, že již nejsou v souladu se současným právním a ekonomickým systémem země. Stažení výhrad zvyšuje jednotnost při uplatňování těchto úmluv.

kolik výhrad již bylo staženo. Čína, Maďarsko, Lotyšsko a Litva tak učinily v případě, který se týkal povinného využívání písemných smluv pro mezinárodní prodej zboží.

Česko je prvním státem, který zvažuje stažení výhrady týkající se rozsahu aplikovatelnosti těchto dvou úmluv. Obchodníkům v Česku to přinese větší předvídatelnost kontraktů na dovoz a vývoz zboží. Umožní jim to lepší dohled na plnění smluv a snadnější řešení možných sporů.

Z právního hlediska zvýší stažení výhrady právní předvídatelnost a přispěje k lepší integraci Česka do světové ekonomiky. Z ekonomického pohledu dojde ke snížení transakčních nákladů, což může přispět k nižším cenám dováženého zboží a k vyšší konkurenceschopnosti exportovaných výrobků.

Co je Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)

UNCITRAL má status hlavního právního orgánu OSN v oblasti mezinárodního obchodního práva. Jako právní instituce s univerzálním členstvím, která se už 40 let specializuje na reformu obchodního práva na celosvětové úrovni, má UNCITRAL za úkol modernizovat a harmonizovat pravidla mezinárodního obchodu. Obchod přináší rychlejší růst, vyšší životní úroveň a nové příležitosti. S cílem rozšířit tyto příležitosti v celosvětovém měřítku pracuje UNCITRAL na formulaci moderních, spravedlivých a harmonizovaých pravidel pro obchodní transakce.
Patří k nim:

 • Úmluvy, vzory zákonů a pravidel, které jsou celosvětově akceptovatelné
 • Právní a legislativní směrnice a doporučení, které mají zřejmý praktický dopad
 • Aktualizované informace o precedenčním právu a ustanovení jednotného obchodního zákoníku
 • Technická pomoc při reformách právních systémů
 • Regionální a národní semiáře o jednotném obchodním právu

Více: www.uncitral.org

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 1980) (CISG)
Datum přijetí: 11. dubna 1980
Platná od: 1. ledna 1988
Více informací: bit.ly/1H1AQE2

Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží (New York, 1974 – Vídeň, 1980)
Datum přijetí: 14. července 1974
Datum přijetí dodatečného protokolu: 11. dubna 1980
Platná od: 1. dubna 1988
Více informací: bit.ly/2n9sUAU

>>

Záznamy: 5 - 5 ze 72

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

News

Call for papers for Volume 8 of the Czech Yearbook of Public & Private International Law (published by the Czech Society of International Law)

03.02.2017 15:49
The Czech Yearbook of Public & Private International Law is a scholarly publication of the Czech Society of International Law, acting in cooperation with the Czech Branch of the International Law Association. The first volume appeared in September 2010. Since 2014, the Czech Yearbook has been...
>>

Záznamy: 1 - 1 ze 16

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 7 (rok 2016) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2017, Česká společnost pro mezinárodní právo